De Methode Dorn

De Methode Dorn, herstellen door zachte wervelmobilisatie

Inleiding

De Methode Dorn (ook wel de Dorn-therapie genoemd) is ontwikkeld door Dieter Dorn, een landbouwer uit Allgäu met een eigen landbouwbedrijf en houtzagerij. Door een aanval van spit kon Dorn zijn werk niet voortzetten. Hij herinnerde zich dat hij over een oude man uit een naburig dorp gehoord had, die zulke problemen op een merkwaardige manier pijnloos en snel behandelde. Dieter Dorn zocht hem op en werd “genezen” met de druk van een duim. Zijn klachten waren weg.

Dorn wilde van de oude man weten of deze manier van behandelen te leren was. De man antwoordde hem: “Je hoeft het niet te leren, je kunt het al”. Deze oude man stimuleerde Dieter Dorn om deze methode voor te zetten, omdat hij zelf niet lang meer te leven had. Enige maanden later stierf de man op tachtig jarige leeftijd aan kanker, wat voor Dieter Dorn betekende dat hij “zijn methode” nu echt zelf moest gaan ontwikkelen.

De Dorn-therapie

Het genezen met speciale handgrepen voor de wervelkolom en gewrichten is zo oud als de mensheid. De huidige vorm van de Methode Dorn is gebaseerd op een viertal grote pijlers

 • Een tot nu toe voor de westerse geneeskunde onbekende/nieuwe manuele therapievorm met vernieuwende inzichten zoals de subluxatie van gewrichten.
 • De kennis van de osteopathie.
 • De kennis van de Traditionele Chinese Geneeskunde.
 • De natuurwetenschappelijke kennis van de anatomie, psychologie, fysiologie, chemie en andere deelgebieden.
Methode Dorn.1

Uitgangspunten en basis van de Methode Dorn

Gewrichtscorrectie

De Methode Dorn richt zich in eerste instantie op het corrigeren van verschoven wervels of gesubluxeerde gewrichten. Gesubluxeerde gewrichten – welke een vergrote gewrichtsspleet kunnen laten zien – vindt men met name bij de benen, armen en heiligbeen. Iedere vergrote gewrichtsspleet betekent een blokkade van de vrije stroom van levensenergie en veroorzaakt in de loop der tijd pijnklachten.
Zulke “uitgerekte” gewrichten zijn niet volledig belastbaar. Zij kunnen door de Methode Dorn door druk met een gelijktijdige beweging in hun goede positie terug worden gebracht.

Geïntegreerde benadering

Als geïntegreerde therapie houdt de Methode Dorn rekening met alle gewrichten en de gehele wervelkolom. Noch de atlas (de eerste nekwervel) is voor alle mogelijke kwalen alleen verantwoordelijk, noch een verschoven iliosacraalgewricht (gewricht tussen bekkenbeenderen en heiligbeen) is altijd de oorzaak van alle klachten. Daarnaast beperken de symptomen zich niet alleen tot de wervelkolom. Bijvoorbeeld; een geblokkeerde tweede borstwervel kan uitstraling geven naar het borstbeen en bij langdurige blokkade ook zorgen voor gecombineerde hartproblematiek. Bij hartklachten bijvoorbeeld wordt door de Dorn-therapeut extra aandacht besteed aan het onderzoek van de tweede borstwervel als mogelijke oorzaak van de klachten.

Beweging

Beweging is een wezenlijk element van de Methode Dorn. Alle correcties worden gedaan tijdens dynamiek. De cliënt beweegt zich, of hij pendelt met zijn been of arm of hij draait het hoofd naar links en rechts. Bij correcties van de extremiteiten (armen en benen) worden deze meestal vanuit de 90° -positie in een uitgestrekte houding gebracht. Bij de wervelkolomcorrectie komt de beweging in de regel uit het heen en weer pendelen van armen en benen. De beweging houdt de spieren bezig en “leidt ze af”. Op deze manier kunnen de spieren de correctie niet tegenwerken. In rust houden de spieren de wervel in zijn verkeerde positie vast en is een correctie alleen mogelijk tegen de weerstand van spier in. Door de beweging wordt de wervelkolom in een kleine torsiebeweging (draaibeweging) gezet en laat daarmee de wervel makkelijker mobiliseren. Deze speciale manier van werken, namelijk corrigeren tijdens bewegen, maakt de Methode Dorn een milde behandelingsvorm.

Pijngrens

De Methode Dorn gaat door tot aan de pijngrens. Tijdens de therapie wordt de druk net zo ver op de verschoven wervel opgevoerd als de cliënt qua pijn aankan. Pijn is echter niet altijd te vermijden. Wanneer de persoon die behandeld wordt (nog) niet kan meehelpen, dan laat een correctie zich niet afdwingen. Dan moet er meer tijd worden uitgetrokken voor ontspanning en aanmoediging.

Methode Dorn.2
Methode Dorn.3

Psychische samenhang, inwendige blokkades

Wervelkolomproblemen en gewrichtsklachten kunnen een symptoom van diepere problemen zijn, dat eerder in de levenssituatie en de instelling van de cliënt als in de anatomie te vinden is. Dit geldt met name wanneer iedere keer de zelfde wervel klachten geeft. Een inwendige blokkade werkt de genezing tegen. De Dorn-therapeut houdt dan ook altijd de relatie van de wervel met het orgaan en de psyche in het oog.

Belangrijk: De Dorn-therapie is géén alternatieve vorm voor psychotherapie!

Kenmerken en grenzen

De Methode Dorn is mild. Met veel gevoel, maar ook met een krachtige handgreep brengt
de therapeut de wervels en gewrichten op hun “juiste” plaats.

Voordelen van de Methode Dorn

Korte behandeltijd

Een volledige behandeling volgens de methode Dorn kan tot een uur duren, echter geeft dikwijls de eerste behandeling al een gunstig resultaat. Maar anders na drie tot vier behandelingen moeten de klachten afnemen of volledig verdwenen zijn.

Kosten sparend en succesvol

De behandeling volgens Dorn is relatief prijsbewust. Het kan zonder hulpmiddelen en medicamenten plaatsvinden, het kan altijd en overal gegeven worden en geeft snel een merkbare verbetering van het welbevinden.

Ongevaarlijk

De Methode Dorn berust op natuurlijk bewegingsverloop. Ze is bij vakkundige uitvoering ongevaarlijk en toepasbaar voor nagenoeg alle cliënten.

Direct contact met cliënten

Vele mensen waarderen het, als ze door therapeuten aangeraakt worden. Alleen al de aanraking en de aandacht is al een deel van de genezing. Deze behoefte vervult de Methode Dorn als manuele therapie.

Methode Dorn.4
Methode Dorn.5

Vergelijking Chiropractie – Methode Dorn (Dorn-Therapie)

Bij manuele therapie wordt veelal gedacht aan chiropractie. De chiropractor verwijdert door speciale handgrepen blokkeringen en dislocaties (verkeerde standen) van de gewrichten of van de wervelkolom en bewerkstelligt zo de weg naar genezing. De handgrepen vinden gericht, plotseling en snel plaats; de therapeut geeft een impuls. Dit vereist een grondige opleiding van de behandelaar en brengt talrijke gevaren. De plotselinge correctie kan pezen en banden overrekken. Incidenten die lijden tot wervelbeschadiging en zenuwverlammingen zijn mogelijk.

Bij de Methode Dorn worden – net zoals bij chiropractie – gewrichten en wervel in hun juiste positie teruggebracht. Het basisprobleem bij een gewrichtcorrectie is, dat de spieren gewent zijn de gewrichten in de oude dislocatie vast te houden. De Methode Dorn en de chiropractie onderscheiden zich met name in de manier hoe zij de weerstand van de spieren overwinnen. Bij de chiropractie vinden de handgrepen snel en plotseling plaats. De spier kan zich niet zo snel contraheren en daardoor wordt de wervel niet vastgehouden. Bij de Methode Dorn daarentegen vindt de correctie plaats terwijl de spieren in beweging en daardoor “ontkoppelt” zijn. Op deze manier worden gewricht en wervel met een milde druk tijdens de beweging op hun plaats teruggeschoven zonder dat pezen en spieren te overrekken.
De Methode Dorn is hierdoor milder en ongevaarlijker als de chiropractie.

Chiropractie

Methode Dorn

Plotselinge, snelle correctie Milde, gevoelvolle correctie
Correctie vindt plaats in rust Correctie tijdens bewegen
Verrast de musculatuur Ontspant de spier
Herhaling is slechts enkele malen mogelijk Milde, gevoelvolle correctie onbegrensde herhaling mogelijk
Cliënt blijft passief Cliënt werkt mee
Talrijke contra-indicaties Slechts weinig contra-indicaties
Hoog risico Nagenoeg geen risico

Toepassingsgebied

Naar de tot nu toe opgedane ervaringen laten reversibele functiestoornissen van de rug en de gewrichten zich goed met de Methode Dorn behandelen. In het bijzonder de daarmee verbonden pijnbeelden zijn een dankbare indicatie. Deze therapie-vorm is bovendien toepasbaar voor alle klachten die direct of indirect met de wervelkolom verbonden zijn. Als zeer milde therapie-vorm is de Methode Dorn in principe voor alle mensen – oude en jonge, gezonde en zieke – geschikt.

Preventie

Een preventief onderzoek en eventueel een correctie van dislocaties kunnen toekomstige rug en gewrichtspijnen vermijden. Ideaal is het, wanneer ook gezonde personen zich een- of tweemaal per jaar behandelen laten.

Methode Dorn.5
Methode Dorn.6

Orthopedische klachten

Positie van de beenderen

In de ideale situatie is het skelet symmetrisch, harmonisch en statisch-dynamisch uitgebalanceerd aangelegd. Iedere wervellichaam staat exact op de onderliggende in een rij boven elkaar.
Meestal wijkt de opbouw van dit ideaalbeeld af. Rug- en gewrichtsproblemen zijn meestal met een verplaatsing van de bijbehorende gewricht en wervel uit hun oorspronkelijke positie verbonden. Een wervel kan zich bijvoorbeeld binnen de kolom torderen, buiten de loodlijn wegglijden of zich naar de zijkant verplaatsen. Aanvankelijk probeert het lichaam door onbewuste bewegingen de ordening te herstellen. Meestal lukt dit ook, echter in andere situaties is er hulp van buitenaf nodig.

Gesubluxeerde gewrichten

Een gewricht kan uit zijn ideale stand glijden wanneer het geforceerd wordt respectievelijk wanneer over een langere periode een verkeerde lichaamshouding aangenomen wordt. De overrekte banden kunnen het gewricht niet meer op zijn plaats houden, het subluxeert. Subluxaties van beengewrichten kunnen volgens Dorn één of beide benen tot enige centimeters verlengen.

Beenlengteverschil en bekkenscheefstand

Een verschil in beenlengte veroorzaakt bijna altijd een scheefstand van het bekken. Het verlengde been druk aan deze zijde het bekken omhoog. Zo’n scheefstand van het bekken zal vroeg of laat ook een verschuiving binnen de wervelkolom geven.

Rug en wervelkolomklachten van allerlei oorsprong

De Methode Dorn kan bij nagenoeg alle functionele klachten en pijnbeelden van het bewegingsapparaat een verzachting van de symptomen geven, wanneer niet een genezing te bewerkstelligen valt. Ze is geïndiceerd bij chronische en acute pijnen als bij grootschalige afwijkingen zoals scoliose en ziekte van Scheuermann.

Organische klachten en klachten van psychische/emotionele aard

De wervelkolom staat in directe verbinding met de organen en de psyche. Verkeerd staande wervels kunnen verschillende klachten voortbrengen, die schijnbaar niets met elkaar te maken hebben. Begrijpelijk worden zulke relaties als je bedenkt dat door de tussenwervelruimte de spinale zenuwen lopen die voor de regulatie van de inwendige organen noodzakelijk zijn.

Kennis vanuit de acupunctuur en de meridiaanleer beschrijven eveneens de verbinding tussen inwendige ziekten en verstoringen in relatie met de wervelkolom. Bekent is ook dat problemen in handen, armen en schouders dikwijls door dislocaties van de onderste halswervels respectievelijk de eerste borstwervel (C5 tot Th1) veroorzaakt worden. Problemen in de voeten of benen staan daarentegen dikwijls met de lendewervels L4 en L5 of het heiligbeen in verbinding.

Vele klachten op gebied van de wervelkolom en de gewrichten hebben dikwijls ook een diepere oorzaak, met de levenssituatie, de opstelling tegenover zichzelf en de medemensen, maar ook met hoe de mens met zijn gedachten en gevoelens omgaat. Ook de Traditionele Chinese Geneeswijze kent zo’n samenhang:

 • De cervicale wervelkolom staat voor alle vormen van emoties. Bijvoorbeeld wanneer een mens kwaad is en niet de moed heeft om zich te uiten, omdat hij altijd een lief c.q. goed mens wil zijn. Daarachter kan een angst om niet aardig gevonden te worden aanwezig zijn. De niet geuite woede vertoont zich meestal in het optreden van klachten in het gebied van de cervicale wervelkolom. Problemen aan de cervicale wervelkolom kunnen ook een uiting van halsstarrigheid en onbuigzaamheid zijn.
 • De thoracale wervelkolom staat voor het zelfbewustzijn, voor het “ik ben”. Mensen die zich altijd klein voelen, die zich klein maken en laten maken, die geen gevoel van eigenwaarde hebben, altijd denken dat zij niets kunnen, veelal door de ouders of door de partner klein gehouden worden (en geen tegenspraak geven), hebben veelal problemen in het thoracale wervel gebied.
 • De lumbale wervelkolom staat voor angst. Oerangst die wij meebrengen in het dagelijks leven, levensangst, angst om verlaten te worden. Dus alle soorten van angst presenteren zich meestal met problemen van de lumbale wervelkolom.

Bijzonder is het wanneer na een geslaagde behandeling na enige tijd het zelfde probleem weer naar voren komt. Dan moet men nader navragen wat er veranderd is. Wanneer de onderlinge relaties opgehelderd worden, kan dit naar een langdurige zelfgenezing leiden.

ruggegraat
Methode Dorn.6

(Relatieve) Contra-indicaties

Ondanks dat de Methode Dorn zeer mild is, zijn er situaties waarbij deze methodiek zeer terughoudend of niet toegepast kan/mag worden.

Immobiele cliënten

De voornaamste voorwaarde bij de methode Dorn is dat de cliënt zich zelf kan oprichten. Zolang de cliënt naar de therapeut toe kan komen, kan zitten en staan, is een behandeling met de Methode Dorn mogelijk. Bij bedlegerige cliënten is deze methode in principe niet toepasbaar, behalve als armen en benen bewogen kunnen worden.

Ongevalspatiënten

Na trauma’s mag er niet direct de Methode Dorn toegepast worden. Bij rug- en gewrichtspijnen dient eerst een arts te worden geconsulteerd om fracturen en verdere (inwendige) letsels uit te sluiten. In principe is na 6-8 weken na het trauma een behandeling mogelijk; dan zijn de fracturen geheeld. Controle door een arts moet hier uitsluitsel over geven!

Tumor en Kankerpatiënten

Tumoren zijn op zich geen echte contra-indicatie voor de Methode Dorn. De therapeut kan nagaan of een behandeling met de Methode Dorn zinvol is.

Ontstekingen

Bij acute ontstekingen en koorts moet er niet met de Methode Dorn behandeld worden. Bij acute gewrichtsontstekingen met zwelling wordt gewacht tot de zwelling geslonken is. Als er geen temperatuur verhoging bij het gewricht waarneembaar is, kan worden behandeld. Dit geldt ook voor chronische ontstekingen.

Spit en Hernia

Een acute aanval van spit sluit een behandeling met de Methode Dorn niet uit.
Bij een acute hernia bestaat gevaar voor verlammingsverschijnselen. De patiënt heeft extreme pijn en kan niet meer staan. Er mag in geen geval met de Methode Dorn behandeld worden.

Verlammingsverschijnselen

Bij kleine gevoelsstoornissen in de armen of benen is een nader onderzoek door
een specialist niet noodzakelijk. Pas als de problemen na een paar behandeling niet beter worden, dient een specialist geraadpleegd te worden.

Medicijnen en operaties

Voorzichtigheid is geboden bij cliënten die langdurig corticosteroïden gebruiken. Een ongewenste bijwerking van deze stoffen is een verhoogde kans op botontkalking en daardoor een verhoogd risico op fracturen.
Voorgaande operaties vormen geen belemmering. Indien de wond niet meer gevoelig is en eventuele ontstekingen over zijn, kan ook behandeld worden.

Osteoporose

Osteoporose is geen echte contra-indicatie voor de Methode Dorn. Juiste deze cliënten kunnen baat hebben bij deze milde vorm van therapie. Natuurlijk gaat men bij de behandeling voorzichtig te werk.

Acute migraine

Bij een acute migraine wordt voorlopig een behandeling met de Methode Dorn uitgesteld. Bij het verminderen van de migraine aanval wordt de behandeling begonnen of hervat.

Maak een afspraak!

Wilt u weten of de Methode Dorn u kan helpen?

Maak een afspraak!
Methode Dorn.5
Methode Dorn.6

Aandachtspunten m.b.t. de Methode Dorn

Uitgangspunt om een behandeling volgens de methode Dom te kunnen ondergaan is, dat de cliënt nog enigszins beweeglijk is en zelf kan staan. Dit hangt samen met een aantal wezenlijke kenmerken van de methode, die o.a. te maken hebben met het feit, dat tijdens de behandeling een aantal bewegingen uitvoert (staand, zittend en liggend) en met het feit dat succes van de behandeling mede afhangt van de uitvoering van de zelfhulpoefeningen thuis.

Over het algemeen geldt dat de behandeling niet of nauwelijks pijn veroorzaakt. Toch kunnen na de behandeling gedurende 3 tot 7 dagen spierpijnen optreden.

Grote fysieke inspanningen en stretch-oefeningen dienen na de behandeling een aantal dagen vermeden te worden.

Belangrijk is dat de cliënt na de behandeling veel drinkt, omdat ook de nodige afvalstoffen vrijgemaakt worden en in de circulatie terecht komen.

Voorkomen is beter dan genezen

De beste, goedkoopste en meest pijnloze maatregel tegen rugklachten en zijn gevolgen, is nog steeds de preventie. Het moderne leven biedt onze rug weliswaar niet bepaald de ideale omstandigheden hiertoe, toch zijn er een aantal eenvoudige maatregelen te noemen, die de moeite waard zijn toe te passen en die een gunstig effect hebben op onze gezondheid in het algemeen en op die van onze rug in het bijzonder.

Enkele mogelijkheden

 1. Urenlang zitten in een ‘gemakkelijke’ fauteuil of in de auto leidt uiteindelijk tot een verkeerde lichaamshouding, omdat geleidelijk aan de spieren verslappen. Onderbreek deze urenlange, eenzijdige houding en gun het lichaam zijn beweging.
 2. Wie veel aan een bureau werkt, moet erop letten, dat de stoel niet te laag is. Een zithouding, waarbij de onder- en bovenarm een boek maken die kleiner is dan 90°, is ongezond en belast m.n. het heupgewricht.
 1. Te lage stoel
 2. De stoel heeft de juiste hoogte, maar de rug heeft niet de correcte houding
 3. De stoel heeft de juiste hoogte en een wigvormig kussen zorgt ervoor dat de rug in een correcte, anatomische stand staat.
 1. Eenzijdige belasting van een lichaamshelft, bv bij extreme rechts- of links- handigheid, of door eenzijdige inspanning, vervormt de wervelkolom inclusief de thorax (zie afbeelding rechts).
  Hier is het niet voldoende alleen maar de wervelkolom te laten uitlijnen, maar moet bewust ook de andere lichaamshelft ingeschakeld worden. Hierbij wordt tevens de andere hersenhelft geactiveerd.
 1. De rugspieren, die voor een correcte houding verantwoordelijk zijn, zijn weliswaar dwarsgestreept, evenals de musculatuur van de extremiteiten, die ook voor de beweging verantwoordelijk is, maar nemen toch een bijzondere plaats in als het om beweging gaat.
  De verschillende spiergroepen van de rug bewegen nl voor het grootste deel onwillekeurig, d.w.z. ze bewegen onbewust mee.
  Veel rug problemen ontstaan doordat de rugspieren te vaak en te sterk aangespannen wordt, waardoor veel mensen last krijgen van te harde en gespannen rugspieren.
  Allerlei krachttrainingen helpen hier niets, veeleer moet de hulp gezocht worden in de ontspanning en in milde oefenvormen.
  Verschillende technieken, die via het oosten tot ons gekomen zijn, bieden hier een uitstekende mogelijkheid. Te noemen zijn bv Yoga, Tai Chi en Qi Gong.
  M.n. oefeningen, die langzaam en in het eigen ademritme uitgevoerd worden, zijn ideaal om spanningen kwijt te raken. Letten op je eigen pijngrens en je eigen lichaamstaal zijn hier het parool.
 1. Mensen die (regelmatig) last hebben van ischias of lumbago dienen zich werkelijk af te vragen in hoeverre de balans tussen inspanning en ontspanning verstoord is geraakt. Deze klachten zijn een hulproep van het lichaam en dienen serieus genomen te worden, omdat anders de tussenwervelschijven ernstig beschadigd kunnen raken. Ter preventie kan hier dagelijks de cervicale wervelkolom en de gewrichten van de benen (opheffen van het beenlengteverschil) via zelfhulpoefeningen behandeld worden.
Neem contact op

Heeft u nog vragen? Bel gerust.

Neem contact op
Methode Dorn zit
Methode dorn.8