Over ons

Wie zijn wij

Sinds 1980 is het Instituut voor Biocybernetische Therapie Dreumer actief op het gebied van revalidatie en re-integratie. In eerste instantie hielden wij ons alleen bezig met klachten op het gebied van het Houding- en Bewegingsapparaat (botten, spieren en pezen). Door verder specialisatie van onze medewerkers is ons therapeutisch aandachtsgebied verbreed.

Op dit moment behandelen wij een breed scala aan klachten. Wij gaan er hierbij van uit dat, daar waar ziekte nog niet heeft geleid tot niet-omkeerbare verstoring of weefselbeschadigingen, er in principe een mogelijkheid is tot herstel.

Achtergrond

Onze medewerkers hebben een paramedische achtergrond (o.a. osteopathie, fysiotherapie, verpleegkunde, podoposturale-therapie / podologie). Door deze kennis en vaardigheden gericht te combineren met Complementaire Therapievormen (als de Traditionele Chinese Geneeskunde, Bioresonantie-therapie), zijn onze medewerkers instaat klachten vanuit vele invalshoeken te benaderen.

Doel en Mogelijkheden

Ons doel is primair gericht op herstel van de klachten en efficiënte re-integratie. Om dit doel te bereiken worden er met de cliënt afspraken gemaakt en vastgelegd in een behandelplan.

Daar waar wij geen of onvoldoende mogelijkheden hebben tot een adequate behandeling van de klachten, wordt er met de cliënt gekeken naar alternatieven.

Door ons netwerk binnen de gezondheidszorg, vindt er indien nodig collegiaal overleg en/of doorverwijzing plaats.

Samenwerkingsverbanden

Door de geografische verspreiding van onze praktijken kunnen wij onze zorg binnen een groot rayon aanbieden.

Verder hebben wij intensieve contacten met o.a. artsen, (sport)fysio- / manueeltherapeuten, podo-kinesiologen, chiropractors, osteopaten, maatschappelijk werkers, mediators, diëtisten, hypnotherapeuten en bewegingstherapeuten.

Binnen onze praktijk is er op ons een nauwe samenwerking met:

Podocentrum Heerhugowaard

Multidisciplinaire praktijk voor:

  • Podologie,
  • Podoposturale-Therapie
  • Fysiotherapie

 Osteopathie Heerhugowaard

Osteopathie praktijk voor:

  • Volwassenen
  • Kinderen
  • Baby’s
  • Sporters