Chinese Kruidengeneeskunde

Chinese Kruidengeneeskunde is een van de belangrijkste pijlers van de Chinese geneeskunde.

Volgens de overlevering, zouden de eerste onderzoeken en beschrijvingen van de kruidengeneeskunde rond 2700 v. Chr. hebben plaats gevonden. Het eerste werkelijke boek dat de werking van kruiden beschreef verscheen rond 206 v. Chr. Dit boek bevatte toen 365 geneeskrachtige middelen, waarvan 252 van plantaardige afkomst, 46 van mineralen en 67 van dierlijke waren.

Vandaag de dag kent de Chinese Kruiden Geneeskunde een ‘apotheek’ van 5.767 bekende geneeskrachtige middelen.
De benaming “Kruiden Geneeskunde” wil nog wel eens voor verwarring zorgen. Dit komt omdat de Chinese Kruiden Geneeskunde niet alleen plantaardige kruiden kent, maar ook dierlijke en ‘kruiden’ die afkomstig zijn van mineralen. De dierlijke ‘kruiden’ worden in Europa niet of nauwelijks gebruikt.

Door het samenvoegen van verschillende kruiden kan een kruidenformule worden samengesteld, die precies op de patiënt is afgestemd. Zo kunnen verschillende aandoeningen zeer effectief bestreden worden.
In tegenstelling tot het versnipperde karakter van de Westerse Kruidenkunde, waar veel kennis in de loop der eeuwen verloren is gegaan, heeft de Chinese kruidengeneeskunde zich ontwikkeld tot een volwaardig wetenschappelijk systeem. Door moderne biochemische kennis kunnen deze kruiden nu nog effectiever gebruikt worden.
De Chinese Kruiden Geneeskunde kan ingezet worden als individuele therapie met name indien er duidelijk sprake is van tekorten in het lichaam of als aanvulling/ondersteuning van een andere therapie.

Binnen de praktijk van Instituut voor Biocybernetische Therapie Dreumer, wordt hoofdzakelijk met de plantaardige kruiden gewerkt. Deze kruiden worden hier in Nederland onder streng gecontroleerde omstandigheden geprepareerd en verwerkt alvorens zij verpakt worden.